• +0317 421 711
  • geo@nieuwland.nl

Kaartmotor voor …

Kaartmotor voor …

Kaartmotor voor specifieke doeleinden

WebGIS Publisher is te gebruiken als kaartmotor in toepassingen met een specifiek doel.

Met andere woorden: WebGIS Publisher laat zich makkelijk embedden in andere software waarbij het de kaartviewer genereert vanuit de data in deze software.

Voorbeeld

Landschap in lagen

Om een gespecificeerde archeologische verwachting op te stellen is kennis van de bewoningsgeschiedenis en landgebruik in het verleden nodig, naast inzicht in de landschappelijke ontwikkeling van Nederland.

Landgebruik in lagen laat het landgebruik (zoals bewoning, begraving, economische en rituele activiteiten) in Nederland zien gedurende vier perioden. Met behulp van deze informatie kan de archeologische verwachting van een onderzoeksgebied worden vastgesteld.

Webis van Bakerware

Bakerware koppelt belastinggegevens aan allerlei andere relevante ruimtelijke gegevens.

Men kan vanuit de kaart naar de administratieve data en/of andersom.

Het opgezette GIS-portaal wordt gevoed door een belastingmagazijn, door het belastingsysteem van hun klanten en/of kaartlagen die aangeleverd kunnen worden. Daarnaast kan men gebruik maken van bijvoorbeeld de PDOK services. Hierdoor is het mogelijk om snel ruimtelijke gegevens inzichtelijk te maken.

Zoeken naar satelietbeelden

Opeenvolgende satellietbeelden raadplegen levert waardevolle informatie over veranderingen in de omgeving.

Ook voor dit doel is WebGIS Publisher ingezet.

Heeft u een gerichte toepassing voor ogen? Vraag naar onze oplossingen.