WebGIS Publisher 4.5

WGP versie 4.5- 15 mei 2017

WGP 4.5 biedt de onder andere de volgende nieuwe en verbeterde functionaliteit voor WGP :

  • Afhandeling van fout geladen kaartlaag
  • Feature-info in ‘GeoJSON’ formaat
  • Toevoegen URL-parameters voor het opvragen van feature-info van WMS-laag
  • Standaardwaarden voor ‘meldingsformulieren’
  • Zoeklijsten voor formuliervelden
  • Streetsmart Cyclorama’s