• +0317 421 711
  • geo@nieuwland.nl

WebGIS App

WebGIS App

Eenvoud in gebruik, eenvoudig te ontwerpen

Hoe vaak denkt u niet: we zouden een eigen app moeten hebben met een kaart van onze locatie(s) zodat we ter plekke alle informatie kunnen opvragen? Of informatie aan de kaart kunnen toevoegen? Of geplande werkzaamheden kunnen uitvoeren?

In WebGIS Publisher is het mogelijk om kaarten te genereren voor verschillende devices. Uw gebruikers kunnen zo met een voor hen gemaakte themakaart aan de slag: in een viewer in de browser voor de desktop, notebook en tablet. Daar zit een belangrijke extra optie bij: WebGIS App.

Hoe te gebruiken

Vanuit WebGIS Publisher Beheer kan men een kaart met formulieren (workflow) aanbieden in de WebGIS App. De beheerder kan o.a. styling meegeven, schaal-afhankelijkheid, optie voor camera gebruik en voorgedefinieerde formulieren met domeinwaarden, vrije invoer, datum etc..
De App maakt gebruik van beveiligde (geautoriseerde) services. Authenticatie / Autorisatie van gebruikers kan men regelen via WebGIS Beheer.

Hoe in te zetten

  • Een kaart-app om uw medewerker te voorzien van alle relevante informatie?
  • Een inspectie-app met een kaart?
  • Een app om nieuwe gegevens over een gebied in te voeren?
  • Een app om een melding te maken voorzien van een foto van de situatie ter plekke?

Het kan allemaal.

In de App kan de gebruiker -op locatie- data op de kaart bewerken, zowel administratief als geometrisch. U bepaalt zelf welke velden (data) door de gebruiker aan te passen zijn. Uw medewerker kan ook nieuwe gegevens met behulp van een formulier invoeren.

Slimme formulieren

Een module bestaat uit één of meerdere formulieren waarvoor keuzelijsten en standaard waarden worden opgegeven. Ook kan een opmerking of foto geplaatst worden.

Een formulier kan ‘slim’ worden ingericht: afhankelijk van wat er bij een kenmerk wordt ingevuld, verschijnen nieuwe invulvelden. Een extra domeinwaarde of invulveld kan snel worden toegevoegd.

Online / offline en synchronisatie

De gebruiker heeft de mogelijkheid om ook zonder internetverbinding (offline) met de WebGIS App te werken. Zowel de achtergrondkaart als de elementen die ingevoerd of geïnspecteerd moeten worden (denk bijv. aan brandkranen, kabels en leidingen, speeltoestellen, groenelementen, …..) kunnen offline binnen de WebGIS App beschikbaar worden gesteld.

Indien er wijzigingen zijn aangebracht kunnen deze, zodra er een internet verbinding is, met een druk op de knop doorgevoerd worden. De WebGIS App is hiermee bij uitstek geschikt voor inspecties waarbij niet altijd een (stabiele) internetverbinding beschikbaar is.

WebGIS App is er voor Android en iOS en is beschikbaar via de Google Playstore en Apple’s App Store.

Interesse of meer informatie? Laat het ons weten.


NieuwlandGeo