• +0317 421 711
  • geo@nieuwland.nl

Waarnemingen registreren

Waarnemingen registreren

Vanaf het voorjaar 2018 gebruikt Regelink Ecologie & Landschap de applicatie WebGIS Publisher voor het registreren van waarnemingen bij soortgericht onderzoek.

Met het nieuwe systeem kan informatie van ecologische quickscans of soortgericht onderzoek eenvoudig en snel gedeeld worden.

Regelink heeft met 48 collega’s in 2018 twintigduizend waarnemingen ingevoerd met WebGIS App. Ze registreerden bijvoorbeeld meer dan 1200 nestlocaties van gierzwaluwen, 2500 waarnemingen van huismus en meer dan twaalfduizend detector-waarnemingen van de gewone dwergvleermuis!

Ook lieten ze vijf opdrachtgevers rechtstreeks meekijken tijdens onderzoeken en drie externe partijen maakten daarnaast gebruik van het systeem om waarnemingen te registreren.

In de komende tijd gaat Regelink Ecologie & Landschap WebGIS Publisher nog meer inzetten bij hun projecten. En wordt er ook een verbinding gemaakt met de Nationale Databank Flora en Fauna.

Regelink en de opdrachtgevers dragen zo bij aan de kennis over de aanwezigheid van beschermde soorten.

Flora en Fauna check

Gemeenten spelen een belangrijke rol bij ruimtelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld als gebiedsbeheerder, vergunningverlener of als projectontwikkelaar.

Regelink Ecologie & Landschap ontwikkelde de FloraFaunaCheck.nl. Hiermee kan een gemeente direct zien welke inspanning een initiatiefnemer moet leveren om te voorkomen dat de Wet natuurbescherming overtreden wordt.

Daarmee is de applicatie een ideaal instrument om als gemeente invulling te geven aan de Wet natuurbescherming.

NieuwlandGeo