Voortgangsrapportage Natuur VRN

natuurterrein Voortgangsrapportage Natuur VRN

In 2014 heeft BIJ 12 een nieuwe vorm van voortgangsrapportages natuur uitgewerkt. De opgestelde richtlijnen hiervoor dienen als opvolger van de jaarlijkse Natuurmeting Op Kaart (NOK). De provincies zijn hiervoor vanaf 2015 verantwoordelijk.

Provincies

De provincies zetten in 2015 zelf natuurrapportages over de verwerving, inrichting en het beheer van natuurgebieden op. In de VoortgangsRapportages Natuur (VRN) worden natuurgegevens gepresenteerd. Hiervoor worden brondata over verwerving, inrichting en beheer van grond voor natuurgebieden verzameld bij de natuurbeheerders.
In de GIS Leidraad opgesteld door BIJ 12 wordt een geheel nieuwe werkwijze voorgesteld om te komen tot de VRN. Alle verzamelde data dient te worden samengevoegd en overlap tussen de diverse bronleveranciers moet worden opgelost.

Daarnaast dienen alle wijzigingen ook te worden bijgehouden in het temporeel model. In de GIS leidraad zijn al veel mogelijke issues opgepakt en uitgewerkt. Er zullen echter tijdens het werkproces nog nieuwe issues boven water komen die moeten worden opgelost, zeker in het eerste jaar. Dit gaat een grote inspanning vergen van de provincies, met name bij de GIS afdelingen.

Nieuwland, NOK en VRN

natuurbeheerNieuwland heeft de afgelopen jaren ruime ervaring opgedaan met het IMNa  en de NOK bij diverse provincies (referenties op aanvraag). Hierdoor hebben de medewerkers een gedegen kennis opgedaan van GIS binnen het groene domein. Daarnaast heeft Jeroen Smal, een medewerker van Nieuwland, meegewerkt aan het schrijven van de GIS-leidraad voor de provincies.
Hierdoor kan Nieuwland ervaren medewerkers aanbieden die op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen rond de VRN. Dit tegen een scherp tarief om te ondersteunen bij de komende processen rond de VRN.

Meer weten? Kijk op www.detacheringengeo.nl

U vindt hieronder een kaart (gepubliceerd met WebGIS Publisher) met onder meer de openbare geodata Natuurmeting Op Kaart 2013.