• +0317 421 711
  • geo@nieuwland.nl

Schiedam

Schiedam

Kaart geluidsbelasting DCMR

Toelichting geluidsbelastingkaarten Schiedam 2017

De geluidbelastingsniveau’s die via de kaarten kunnen worden opgevraagd, zijn berekend aan de hand van een wettelijk voorgeschreven rekenmodel. Het model geeft indicatief aan wat de geluidbelasting op de gevel van gebouwen is ten gevolge van wegverkeer, spoorwegen, industrie en luchtvaart.

Voor de weergave kunt u kiezen uit 2 kaartlagen. Op de ondergrondlaag kunnen twee voorgrondlagen worden geprojecteerd: een met de jaargemiddelde geluidbelasting in dB Lden (day, evening, night) en een voor de jaargemiddelde over de nachtperiode in dB Lnight (vanaf 23.00 uur tot 07.00 uur).

Als inzoomt op de kaart dan zal de kaartlaag ‘Lden (day, evening, night)’ verschijnen. De waarden die bij een pand behoren kunt u opvragen door op een vlak van een pand te klikken. Kaartlaag ‘L Night’ kunt u in het linker paneel, als u op een bepaald niveau ingezoomd bent, erbij aanzetten.

Op de kaarten zijn geluidgevoelige objecten gekleurd weergegeven. Geluidgevoelige objecten zijn gebouwen als: woningen, scholen en ziekenhuizen en andere geluidgevoelige gebouwen. Met de kleur van het gebouw wordt de hoogst berekende geluidbelasting op de gevels aangegeven. In de legenda in het linker paneel kunt u de geluidbelasting op de gevel aflezen die correspondeert met de kleur van het gebouw.

Voor de weergave van de geluidbelasting op de gevels van bepaalde geluidsgevoelige gebouwen kunt u zoeken op adres/postcode. Ook via slepen van de kaart en inzoomen kunt bepaalde locaties opzoeken. Door op een gekleurd object van de kaart te klikken krijgt u voor dat gebouw de geluidbelasting per onderzochte bronsoort of beiden.

Als uitgezoomd wordt op een schaalniveau groter dan 1:40.000 worden de geluidbelastingen niet meer weergegeven (gekleurde objecten verdwijnen). Geluidbelastingen kleiner dan 40 dB (en 35 dB in de nacht) zijn niet weergegeven omdat deze belastingen niet of nauwelijks bijdragen aan de totale geluidbelasting op de gevel. Bij geluidgevoelige functies op industrieterreinen is de geluidbelasting ten gevolge van industrielawaai niet doorgerekend. De geluidkaarten kunnen niet gebruikt worden ter vervanging van een akoestisch onderzoek.