• +0317 421 711
  • geo@nieuwland.nl

Nationale Kansenkaart Zonnepotentieel

Nationale Kansenkaart Zonnepotentieel

Een kansenkaart voor zonneparken.

Gemeenten hebben de komende jaren een grote opdracht. De energietransitie zal op verschillende manieren vorm krijgen.

Het aanleggen van een zonnepark is een vorm die veel ruimtelijke afwegingen kent. De ZonneGIS is een nationale kansenkaart voor duurzame energie waarmee (on)geschikte locaties in Nederland gevonden kunnen worden voor zonneparken.

De viewer toont een combinatie van informatieve landsdekkende kaartlagen die gebruikt kunnen worden om kansen voor locaties voor zonneparken te onderzoeken. Dit maakt de ZonneGIS met name interessant voor locatie ontwikkelaars en gemeenten. Zij kunnen hiermee een quickscan uitvoeren om te zien waar en wat de mogelijkheden zijn op bepaalde locaties.

De kaart met zonne-energie kansen

De ZonneGIS kan men op twee manieren bevragen: 

  • ik zoek een geschikte locatie
  • is mijn locatie geschikt? 

Door het aan- en uitzetten van diverse kaartlagen kunnen deze vragen beantwoord worden. 

De kaartlagen zijn onderverdeeld in gebieden met veel, beperkte, geringe en geen potentie.

Een gebied met weinig potentie kan toch mogelijkheden hebben: een natuurgebied heeft weinig potentie; in sommige gevallen is het echter toch gewenst duurzame energie in een natuurgebied op te wekken. Door bepaalde aanpassingen en genoeg vraag kan het zijn dat er toch gerealiseerd kan worden in een gebied met “minder potentie” (zo is er ook gekeken naar mogelijkheden van windparken op de Veluwe) .

Naast de lagen die een indicatie van potentie geven is er ook de mogelijkheid om te kijken naar slimme locaties: wat is de woningdichtheid in de buurt van de locatie, wat is hier het elektriciteitsgebruik en ligt de gewenste locatie dichtbij een onderstation en/of windturbine. 

Daarnaast zijn ook huidige bestaande zonneparken en zonneparken met een SDE+ aanvraag die nog niet gerealiseerd zijn, weergegeven in de ZonneGIS (locaties die op www.zonopkaart.nl gepubliceerd zijn).

Preview ZonneGIS

Een kansenkaart voor zonneparken. Vind de locatie voor uw zonnepark met behulp van deze kaart.

De analysekaart is ontwikkeld door ROM3D, een onderzoeks- en adviesbureau dat zich richt op de groene ruimte.

ROM3D ondersteunt gemeenten bij het opstellen en uitvoeren van ruimtelijk beleid. Het bureau biedt in het kader van energietransitie o.m. Interactieve 3D visualisaties van zonneparken, Omgevingsvergunning planologisch strijdig gebruik bestemmingsplan, faciliteren van overleg met de omgeving, beleidsondersteunend ruimtelijk onderzoek, omgevingsvisie zonneparken, onderzoek reflectiehinder.

Een preview van de ZonneGIS kunt u zien op: ZonneGIS preview.

Gemeenten die plannen hebben voor een zonnepark kunnen bij ROM3D een gebiedskaart aanvragen.

Voor meer informatie en het aanvragen van een gebiedskaart kunt u contact opnemen met Dillen Bruil

NieuwlandGeo