• +0317 421 711
  • geo@nieuwland.nl

InspectieApp Intensivering Toezicht veehouderijen

InspectieApp Intensivering Toezicht veehouderijen

Noord-Brabant, de provincie met de grootste veedichtheid van Nederland, heeft net als andere provincies de taak dierenwelzijn, duurzaamheid en milieubescherming binnen de agrarische sector te reguleren. De provincie heeft samen met 45 deelnemende gemeenten het project Intensivering Toezicht veehouderijen (ITv) opgezet.

Hiervoor controleren de drie Brabantse omgevingsdiensten (ODBN, ODZOB en OMWB) in vier jaar tijd 7400 veehouderijen op relevante wet- en regelgeving in het kader van de milieu- en natuurwetten. Daarnaast verzamelen de inspecteurs informatie over een aantal thema’s als asbest en leegstand. Op deze manier wordt de gehele veeteeltsector op uniforme wijze in kaart gebracht. 

Om een goed beeld te krijgen wordt elke veehouderij binnen de deelnemende gemeentes bezocht door inspecteurs van de omgevingsdiensten. Voor de verwerking en het opslaan van de gegevens maken de inspecteurs gebruik van digitale formulieren in een speciaal ontwikkelde app.

Kaart als basis

Voor de inspecties is de kaart het uitgangspunt. Een inspecteur of toezichthouder gebruikt zijn tablet op locatie om direct gegevens op te vragen en extra gegevens via een formulier in te voeren. De toezichthouder ziet meteen het perceel en de juiste panden aangezien de gps de positie op de kaart aangeeft.

De toezichthouder klikt een pand met een BAG-ID (bijvoorbeeld een stal) aan om gegevens daarover te registreren. Dit gebeurt aan de hand van een formulier met lijstjes om fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Hoe meer automatisch kan worden ingevuld, hoe beter. Een ander deel van de te registreren gegevens geldt voor de hele inrichting.

Op een kaart kan vervolgens -ook op kantoor- bekeken worden waar de toezichthouders geweest zijn (andere kleur), waar asbest is geconstateerd, waar stallen leegstaan etc.

Tijdens de inspectie kan de toezichthouder vanuit de app foto’s maken van aandachtspunten. Van elke inspectie is een pdf-rapportje beschikbaar. 

Verschillende databronnen vormen de basis voor de uiteindelijke rapportages. Alles wordt in een database opgeslagen en kan direct worden geraadpleegd. Vervolgens kunnen er gegevens worden geëxporteerd of excellijsten worden gegenereerd.

WebGIS App

De Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) gebruikt al een aantal jaren WebGIS Publisher. In opdracht van de Provincie voert ODBN de regie op dit project. Om deze inspectie te kunnen uitvoeren is er eerst met WebGIS App een pilot opgezet. De ervaring die in deze pilot is opgedaan is meegenomen naar de Brabant-brede opzet, uitgevoerd door de drie omgevingsdiensten ODBN, ODZOB en OMWB.

Lees meer over WebGIS App.

NieuwlandGeo