• +0317 421 711
  • geo@nieuwland.nl

Geovoorziening

Geovoorziening

Landelijke data van de gezamenlijke waterschappen


metadata waterschapsgrenzen opgevraagd via de geovoorziening

Metadata waterschapsgrenzen

Het Waterschapshuis is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van landelijke data van de gezamenlijke waterschappen.

In een Geovoorziening (ingericht volgens Inspire richtlijnen) zijn deze datasets als webservice of als download op te vragen.

Met WebGIS Publisher worden de data op kaart getoond.

WebGIS Publisher kan verschillende services in een themakaart toepassen.

BAG service

BAG service


De waterschappen gebruiken de BAG-service uit PDOK om een ingegeven locatie op te zoeken.


Geovoorziening


1 comment so far

Waterbeheer | WebGIS PublisherPosted on3:56 pm - dec 4, 2013

[…] Data van de waterschappen in een Geovoorziening. […]