Gemeenten

Interactieve kaarten voor Gemeenten

“Alle ‘eigen geo-data’ en beschikbare webservices met de daaraan gerelateerde gegevens met één toepassing snel en flexibel toegankelijk.”

In samenwerking met Crotec is WebGIS Publisher uitgebreid met ‘gemeente specifieke’ functionaliteit.  Zowel de interne als de externe gebruiksdoelen worden met één beheer- en publiceer-omgeving snel, flexibel en betrouwbaar ondersteund.

Kaarten voor verschillende doeleinden

Gebruikers raadplegen uw geografische informatie vanuit verschillende behoeften. Dat vergt een interactieve kaart die op die behoeften kan worden toegesneden.

WebGIS Publisher biedt u die flexibiliteit met een beheeromgeving voor internet, intranet, mobiele toegang, Layar en optionele extensies zoals Cyclomedia of Streetview. De applicatie integreert bovendien probleemloos met alle kaartservers en browsers.

Layar biedt de mogelijkheid om met je mobiele toestel objecten om je heen te visualiseren en van deze objecten informatie op te vragen. Bij de gemeente Maastricht zijn inmiddels diverse thema’s binnen Layar te zien zoals: Leegstaande panden, Kunst in de openbare ruimte, Monumenten enz… Er zijn verzoeken om ook de lichtmasten en bomen als object binnen Layar te kunnen zien.

Intern gebruik

“Met één beheeromgeving geo-data bereikbaar maken voor zowel WebGIS/intranet, website/internet én mobiele devices”

De gemeentelijke organisatie gebruikt een intranet toepassing waarmee intern gecombineerde kaartlagen met daaraan gekoppelde gegevens, foto’s, documenten en panoramafoto’s uit zeer verschillende bronnen (uit in- en externe databases, webservices en natuurlijk PDOK) kunnen worden geraadpleegd.

De kracht zit in het bij elkaar brengen van diverse gegevens op een locatie of object en het kunnen ‘doorlinken’ naar gekoppelde gegevens.

Door ook het mobiel bijhouden, controleren en terugkoppelen van gegevens op locatie te ondersteunen, worden de interne processen van actuele informatie ‘uit het veld’ bediend.

meldingformulier gemeente in interactieve kaart

Formulier om (schade-)meldingen te doen

Extern gebruik

Voor het informeren van burgers en bedrijven is het gewenst om specifieke kaarten met (selecties van) specifieke gegevens eenvoudig opvraagbaar op diverse plekken in de gemeentelijke website te plaatsen. Zo eenduidig mogelijk en voor iedereen makkelijk te bedienen. En door het toenemend gebruik van tablets en mobiele telefoons, moet de informatieverstrekking ook daar simpel en snel op werken.

Regelmatig voeren externe bureaus in opdracht van de gemeente werk uit. Vaak zijn deze bureaus elders in het land gevestigd. Deze bureaus krijgen dan, op voorwaarden en met een eigen autorisatie, een op maat gemaakte viewer voor de duur van de samenwerking. Zo heeft bijvoorbeeld een extern bureau illegale ingebruikname van gemeentelijk groen in kaart gebracht.

gemeente informatie in interactieve kaart

Gemeentelijke informatie