• +0317 421 711
  • geo@nieuwland.nl

Hulpverlening / Openbare Orde en Veiligheid

Hulpverlening / Openbare Orde en Veiligheid

Digitale kaart voor de OOV

Ten tijde van een incident zijn gegevens over de locatie en de nabije omgeving van levensbelang.

De aanrijroute, de aanwezige voorzieningen, de locatie van brandkranen, de bedrijvigheid in de omgeving, de woon- en leefsituatie, de afstand tot gevaarlijke terreinen, de toegankelijkheid, de hinder en overlast voor de omgeving, de risico’s voor de volksgezondheid etc. Alles speelt een rol bij het nemen van beslissingen waarbij de factor tijd cruciaal is.

Informatie moet onder handbereik zijn en actuele informatie moet makkelijk en snel gedeeld kunnen worden met iedereen die betrokken is bij de crisissituatie: politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten.

Zowel op de locatie als in het zenuwcentrum van het crisismanagement: de controlekamer van een veiligheidsregio. De beschikbaarheid van betrouwbare ruimtelijke informatie gepresenteerd op een digitale kaart redt levens!

Ook bij de voorbereiding speelt een kaart een ondersteunende rol. Met geo-informatie bent u in staat goede risico analyses te maken in uw regio. In de preparatie fase zorgen kwalitatieve gegevens op een kaart voor informatie waaruit de inzet van mensen en middelen kan worden berekend.

Het combineren van openbaar beschikbare geo-informatie met uw eigen geodata leidt tot nieuwe inzichten. Het geeft u mogelijkheden om uw operationele processen te verbeteren.

Evaluaties van de inzet bij incidentbestrijding op basis geo-informatie geven u een handvat voor toekomstige verbeteringen. Ook voor de nazorg leveren beschikbare geodata u belangrijke gegevens op. Presentatie van die gegevens met WebGIS Publisher in een digitale kaart geven u inzicht en overzicht. Overtuig u zelf en vraag om een vrijblijvende demo.


We hebben met WebGIS Publisher bij het waterschap een calamiteiten hulpkaart opgezet. In deze kaart staat de belangrijkste informatie om een incidentbestrijding uit te voeren. Op het moment van een crisis kunnen hulpverleningsinstanties deze informatie gebruiken.

M. Pouw, Waterschap Brabantse Deltareferentie300-01

De software is de laatste jaren uitgebreid, waarmee de mogelijkheden flink zijn toegenomen. Toch is men erin geslaagd het gebruik eenvoudig te houden. Het geheel zit erg logisch in elkaar.

S. Stegeman Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland

NieuwlandGeo