• +0317 421 711
  • geo@nieuwland.nl

Cultureel Erfgoed

archeologisch onderzoek

Cultureel Erfgoed

Ons cultureel erfgoed heeft een sterke ruimtelijke component. De geschiedenis laat zich van de kaart aflezen.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wil naar een digitale infrastructuur waarin informatie vrijelijk stroomt.

Daarvoor stelt het RCE haar eigen bronnen open zodat andere van deze informatie gebruik kunnen maken.
Via een Geovoorziening worden de ruimtelijke gegevens ter beschikking gesteld (in de vorm van webservices).

Voor de presentatie van het erfgoed is een cartografisch ontwerp gemaakt.

Voor het maken of wijzigen van bestemmingsplannen is van belang dat de informatie over het cultureel erfgoed openbaar is.
Maar ook de toeristensector maakt hier in ruime mate gebruik van!


quote

“Met WebGIS Publisher kunnen wij zelf snel en makkelijk webkaarten maken. Daarmee kunnen professionals en geĂ¯nteresseerden allerlei informatie over archeologie, gebouwde monumenten en cultuurlandschap opvragen. WebGIS Publisher is door Nieuwland de afgelopen jaren flink doorontwikkeld en robuuster gemaakt. Daardoor kunnen wij nu zowel intern als extern fraaie en gebruiksvriendelijke webkaarten aanbieden.”
H. de Groot, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed


NieuwlandGeo