• +0317 421 711
  • geo@nieuwland.nl

Algemeen

Nieuwe release WebGIS Publisher

Nieuwe WebGIS Publisher beschikbaar!

NieuwlandGeo heeft in de afgelopen periode de software WebGIS Publisher compleet vernieuwd. De nieuwe versie van WebGIS Publisher is gemaakt om als Cloud-oplossing te draaien en heeft een architectuur waarin API-koppelingen centraal staan. 

Daarmee is WebGIS Publisher voorbereid op de komende nieuwe OpenGIS standaarden en op ontwikkelingen op landelijk niveau richting bijvoorbeeld Common Ground

Daarnaast is WebGIS Publisher nu perfect geschikt voor integratie in applicaties en Cloud-diensten van andere partijen.

Vorige jaar hebben partijen als Circle Software en Omnimap, op basis van API-koppelingen, oplossingen ontwikkeld met WebGIS Publisher die inmiddels bij meerdere gemeenten en waterschappen worden gebruikt. 

Nieuw en toch vertrouwd

Sinds januari is de nieuwe versie als interactieve viewer beschikbaar. WebGIS Publisher heeft een moderne, volledig responsive user interface gekregen. De interface kan tot in detail volgens een huisstijl worden geconfigureerd. Deze kan niet alleen als losse applicatie worden gebruikt maar ook naadloos in webpagina’s worden opgenomen. 

De beheerfuncties waren al de sterke kant van de bestaande WebGIS Publisher en die zijn in de nieuwe WebGIS Publisher nog verder geperfectioneerd.

Alle beheerinstellingen worden nu in een library opgeslagen en kunnen naar wens worden hergebruikt en met elkaar gecombineerd; wanneer een instelling wordt veranderd (bijvoorbeeld er veranderen enkele details in de aanroep van een OpenGIS web service), dan werkt dit direct door in alle informatieproducten waar die instelling wordt gebruikt. Het is dus niet meer nodig die verandering overal opnieuw door te voeren.

De primeur

Gemeente Amstelveen is een half jaar geleden als eerste klant de nieuwe versie gaan testen.

Hugo Weijgertse, functioneel beheerder van de gemeente, heeft het product inmiddels goed leren kennen. Hij is erg positief over de nieuwe mogelijkheden, met name de nieuw vormgegeven user interface en de mogelijkheid om direct CSV bestanden met punt-objecten in de viewer te publiceren.

“En daarbij,” zegt hij, “zijn de beheerfuncties nog praktischer en gebruikersvriendelijker geworden.” Het is de bedoeling om deze versie van WebGIS Publisher in de loop van dit jaar in te gaan zetten als GIS-viewer voor burgers op de website van de gemeente Amstelveen.

Naast Amstelveen zijn inmiddels ook andere klanten de mogelijkheden van de nieuwe WebGIS Publisher gaan verkennen en zijn de eerste echte implementaties inmiddels begonnen.

Nationale Kansenkaart Zonnepotentieel

Een kansenkaart voor zonneparken.

Gemeenten hebben de komende jaren een grote opdracht. De energietransitie zal op verschillende manieren vorm krijgen.

Het aanleggen van een zonnepark is een vorm die veel ruimtelijke afwegingen kent. De ZonneGIS is een nationale kansenkaart voor duurzame energie waarmee (on)geschikte locaties in Nederland gevonden kunnen worden voor zonneparken.

De viewer toont een combinatie van informatieve landsdekkende kaartlagen die gebruikt kunnen worden om kansen voor locaties voor zonneparken te onderzoeken. Dit maakt de ZonneGIS met name interessant voor locatie ontwikkelaars en gemeenten. Zij kunnen hiermee een quickscan uitvoeren om te zien waar en wat de mogelijkheden zijn op bepaalde locaties.

De kaart met zonne-energie kansen

De ZonneGIS kan men op twee manieren bevragen: 

  • ik zoek een geschikte locatie
  • is mijn locatie geschikt? 

Door het aan- en uitzetten van diverse kaartlagen kunnen deze vragen beantwoord worden. 

De kaartlagen zijn onderverdeeld in gebieden met veel, beperkte, geringe en geen potentie.

Een gebied met weinig potentie kan toch mogelijkheden hebben: een natuurgebied heeft weinig potentie; in sommige gevallen is het echter toch gewenst duurzame energie in een natuurgebied op te wekken. Door bepaalde aanpassingen en genoeg vraag kan het zijn dat er toch gerealiseerd kan worden in een gebied met “minder potentie” (zo is er ook gekeken naar mogelijkheden van windparken op de Veluwe) .

Naast de lagen die een indicatie van potentie geven is er ook de mogelijkheid om te kijken naar slimme locaties: wat is de woningdichtheid in de buurt van de locatie, wat is hier het elektriciteitsgebruik en ligt de gewenste locatie dichtbij een onderstation en/of windturbine. 

Daarnaast zijn ook huidige bestaande zonneparken en zonneparken met een SDE+ aanvraag die nog niet gerealiseerd zijn, weergegeven in de ZonneGIS (locaties die op www.zonopkaart.nl gepubliceerd zijn).

Preview ZonneGIS

Een kansenkaart voor zonneparken. Vind de locatie voor uw zonnepark met behulp van deze kaart.

De analysekaart is ontwikkeld door ROM3D, een onderzoeks- en adviesbureau dat zich richt op de groene ruimte.

ROM3D ondersteunt gemeenten bij het opstellen en uitvoeren van ruimtelijk beleid. Het bureau biedt in het kader van energietransitie o.m. Interactieve 3D visualisaties van zonneparken, Omgevingsvergunning planologisch strijdig gebruik bestemmingsplan, faciliteren van overleg met de omgeving, beleidsondersteunend ruimtelijk onderzoek, omgevingsvisie zonneparken, onderzoek reflectiehinder.

Een preview van de ZonneGIS kunt u zien op: ZonneGIS preview.

logo rom3d

Gemeenten die plannen hebben voor een zonnepark kunnen bij ROM3D een gebiedskaart aanvragen.

Voor meer informatie en het aanvragen van een gebiedskaart kunt u contact opnemen met Dillen Bruil

FloraFaunaCheck

Eenvoudig inzicht krijgen in grootschalige inventarisatie gegevens van beschermde
flora en fauna.

Gemeenten spelen een belangrijke rol bijvoorbeeld als gebiedsbeheerder, vergunningverlener of als projectontwikkelaar bij ruimtelijke ontwikkelingen. 

De FloraFaunaCheck van Regelink Ecologie & Landschap biedt gemeenten een goede start voor de juiste invulling van de Wet Natuurbescherming.

De basis van de FloraFaunaCheck is vrij toegankelijk en biedt een inschatting van de mogelijke aanwezigheid van beschermde flora en fauna in geheel Nederland.


WebGIS en de florafaunacheck

De Flora en Fauna Check is ontwikkeld op basis van WebGIS Publisher.

In de Flora en Fauna check geeft de gebruiker eerst het gebied aan, door het maken van een selectie op de kaart. Daarna maakt de gebruiker een keuze welke ingreep hij of zij wenst uit te voeren. Als resultaat wordt een overzicht verstrekt van de mogelijk aanwezige soorten en een advies of aanvullende inventarisatie benodigd is. 

Het checkproces

De Flora en Fauna Check is gebaseerd op de nieuwe mogelijkheden van WebGIS Publisher om processen te modelleren. Hierbij is het niet nodig om te programmeren, dit gebeurt volledig vanuit de beheerinterface van WebGIS Publisher. De Flora en Fauna Check bestaat uit de volgende stappen:

  1. De gebruiker tekent een geometrie in de kaart.
  2. De geometrie wordt automatisch gebruikt om de nodige GIS analyses voor de Flora en Fauna Check uit te voeren in verschillende kaartlagen en services.
  3. Het resultaat van de analyses wordt automatisch in HTML of PDF gepresenteerd, met de juiste opmaak.
  4. De gebruiker kan een e-mail adres opgeven en het PDF rapport wordt vervolgens naar dat adres verstuurd.

Regelink Ecologie & Landschap biedt gemeenten de mogelijkheid potentiële of daadwerkelijke aan- of afwezigheid van soorten voor de gemeente te inventariseren en inzichtelijkte maken.

Regelink Ecologie & Landschap gebruikt voor deze grootschalige inventarisaties WebGIS App.

Zie:

Equalit kiest voor WebGIS Publisher

Equalit is een ICT-samenwerkingsverband van en voor lokale overheden (o.m. 9 gemeenten en omgevingsdienst). Equalit faciliteert 12 deelnemende organisaties met ruim 2500 ambtenaren. Door kennis en capaciteit te bundelen wil Equalit het werken aan digitale oplossingen vereenvoudigen en daarmee de dienstverlening aan burgers en bedrijven optimaliseren. Medewerkers van Equalit vertellen over de keuze voor het Map Management Systeem WebGIS Publisher van NieuwlandGeo.

Marktverkenning VNG

Als geoviewer heeft Equalit onlangs gekozen voor WebGIS Publisher.
Wesley MekesOntwikkelaar VFE / Specialist Geo-Informatie, hierover:
“Onze huidige viewer sloot niet meer helemaal aan bij onze wensen en ambities en daarom was de marktverkenning (vanuit het VNG Realisatie) voor ons de uitgelezen mogelijkheid om te zien welke andere partijen en producten er op de markt waren. De sessie waarbij Nieuwland de viewer WebGis Publisher presenteerde is ons destijds erg bijgebleven. Het is een overzichtelijke geoviewer waarbij themagericht en vanuit de kaart gewerkt kan worden.”

Aan Nieuwland is gevraagd om een Proof of Concept te verzorgen.

Mekes: “We hebben zelf in de beheeromgeving verschillende themakaarten gemaakt en ondervonden hoe eenvoudig in beheer de WGP viewer is. Binnen korte tijd (binnen een uur) kan je snel een specifieke themakaart voor een gebruiker hebben ingericht en gepubliceerd.”

GEMMA-standaarden en SOA-principes

Merijn Backx, Specialist beleidsadviseur informatievoorziening, omschreef de keuze als volgt:

“We hebben een goed beeld gekregen van de oplossing die Nieuwland ons kan bieden. Op basis van het gesprek, de referentiebezoeken die we hebben gebracht en de POC blijkt de inrichting van het platform aan te sluiten bij de SOA-principes en landelijke GEMMA-standaarden en daarmee de Equalit-architectuur. Ook hebben we een goed beeld gekregen van ontwikkelstrategie en -capaciteit van jullie platform.”

rotterdam

Gemeenten

WebGIS maakt geo-informatie eenvoudig toegankelijk voor iedereen. Gemeenten, ook gemeenten met een klein budget, en gemeenten zonder eigen geo-specialisten in dienst, kunnen nu hun gegevens in kaart tonen.

WebGIS biedt informatie op maat aan burgers, medewerkers op kantoor en medewerkers in de buitendienst.

WebGIS is de perfecte kaartviewer voor gemeenten die maximaal willen profiteren van de mogelijkheden van Open Data, Cloud oplossingen en willen aansluiten op nieuwe ontwikkelingen als de DSO.

De praktische beheer interface van WebGIS geeft de beheerder van een gemeente het gereedschap om eenvoudig alle krachtige mogelijkheden van WebGIS beschikbaar te maken voor iedere gebruiker.

De portaal functie geeft zowel (geautoriseerd) medewerkers als burgers een overzicht van de beschikbare geo-informatie.

En een kaartje toevoegen aan een pagina op de gemeentelijke website is eenvoudig te realiseren.


Afbeeldingen van gebruik WebGIS bij verschillende gemeenten.