• +0317 421 711
 • geo@nieuwland.nl

Algemeen

FloraFaunaCheck

Eenvoudig inzicht krijgen in grootschalige inventarisatie gegevens van beschermde
flora en fauna.

Gemeenten spelen een belangrijke rol bijvoorbeeld als gebiedsbeheerder, vergunningverlener of als projectontwikkelaar bij ruimtelijke ontwikkelingen. 

De FloraFaunaCheck van Regelink Ecologie & Landschap biedt gemeenten een goede start voor de juiste invulling van de Wet Natuurbescherming.

De basis van de FloraFaunaCheck is vrij toegankelijk en biedt een inschatting van de mogelijke aanwezigheid van beschermde flora en fauna in geheel Nederland.


WebGIS en de florafaunacheck

De Flora en Fauna Check is ontwikkeld op basis van WebGIS Publisher.

In de Flora en Fauna check geeft de gebruiker eerst het gebied aan, door het maken van een selectie op de kaart. Daarna maakt de gebruiker een keuze welke ingreep hij of zij wenst uit te voeren. Als resultaat wordt een overzicht verstrekt van de mogelijk aanwezige soorten en een advies of aanvullende inventarisatie benodigd is. 

Het checkproces

De Flora en Fauna Check is gebaseerd op de nieuwe mogelijkheden van WebGIS Publisher om processen te modelleren. Hierbij is het niet nodig om te programmeren, dit gebeurt volledig vanuit de beheerinterface van WebGIS Publisher. De Flora en Fauna Check bestaat uit de volgende stappen:

 1. De gebruiker tekent een geometrie in de kaart.
 2. De geometrie wordt automatisch gebruikt om de nodige GIS analyses voor de Flora en Fauna Check uit te voeren in verschillende kaartlagen en services.
 3. Het resultaat van de analyses wordt automatisch in HTML of PDF gepresenteerd, met de juiste opmaak.
 4. De gebruiker kan een e-mail adres opgeven en het PDF rapport wordt vervolgens naar dat adres verstuurd.

Regelink Ecologie & Landschap biedt gemeenten de mogelijkheid potentiële of daadwerkelijke aan- of afwezigheid van soorten voor de gemeente te inventariseren en inzichtelijkte maken.

Regelink Ecologie & Landschap gebruikt voor deze grootschalige inventarisaties WebGIS App.

Zie:

rotterdam

Gemeenten

WebGIS maakt geo-informatie eenvoudig toegankelijk voor iedereen. Gemeenten, ook gemeenten met een klein budget, en gemeenten zonder eigen geo-specialisten in dienst, kunnen nu hun gegevens in kaart tonen.

WebGIS biedt informatie op maat aan burgers, medewerkers op kantoor en medewerkers in de buitendienst.

WebGIS is de perfecte kaartviewer voor gemeenten die maximaal willen profiteren van de mogelijkheden van Open Data, Cloud oplossingen en willen aansluiten op nieuwe ontwikkelingen als de DSO.

De praktische beheer interface van WebGIS geeft de beheerder van een gemeente het gereedschap om eenvoudig alle krachtige mogelijkheden van WebGIS beschikbaar te maken voor iedere gebruiker.

De portaal functie geeft zowel (geautoriseerd) medewerkers als burgers een overzicht van de beschikbare geo-informatie.

En een kaartje toevoegen aan een pagina op de gemeentelijke website is eenvoudig te realiseren.


Afbeeldingen van gebruik WebGIS bij verschillende gemeenten.

WebGIS Publisher 4.5.5

WGP versie 4.5.5- 7 december 2017

WGP 4.5.5 biedt de onder andere de volgende nieuwe en verbeterde functionaliteit voor WGP :

 • Verbeteringen in compatibiliteit met WFS services.
  Er zijn een paar issues opgelost bij het toevoegen van WFS services die niet vanuit Geoserver komen.
 • Toon geen server-adres bij databronnen voor type BAG.
  Het databronnenoverzicht toont geen adres meer voor bronnen van type BAG Geocoder.
 • Een leeg datumveld in een formulier springt niet meer naar jaar 0 bij validatie.
  Normaal gesproken opent de datumkiezer op de huidige datum als je in een leeg datumveld klikt. De bug was dat de startdatum voor lege velden naar het jaar 0 werd gezet als een formuliertabblad werd gevalideerd.
 • TLS 1.1 en 1.2 aanzetten voor https-requests.
  Sommige https:// services ondersteunen het verouderde SSL3 niet meer en eisen TLS 1.1 of hoger. WGP gebruikt nu standaard TLS 1.2 om te verbinden en schakelt terug naar lager indien nodig.
 • Feature info in pop-up venster toont een handje als versleepcursor in de header.
  De pop-up feature info kan worden versleept als je in de header klikt. Het kunnen verslepen is nu visueel duidelijk doordat de cursor in een handje verandert op plekken waaraan deze valt te verslepen.

 

Beveiligd: Nationale Kansenkaart Zonnepotentieel

De inhoud is beveiligd met een wachtwoord. Vul het wachtwoord hieronder in om hem te kunnen bekijken:

1