• +0317 421 711
 • geo@nieuwland.nl

Algemeen

Nationale Kansenkaart Zonnepotentieel

Een kansenkaart voor zonneparken.

Gemeenten hebben de komende jaren een grote opdracht. De energietransitie zal op verschillende manieren vorm krijgen.

Het aanleggen van een zonnepark is een vorm die veel ruimtelijke afwegingen kent. De ZonneGIS is een nationale kansenkaart voor duurzame energie waarmee (on)geschikte locaties in Nederland gevonden kunnen worden voor zonneparken.

De viewer toont een combinatie van informatieve landsdekkende kaartlagen die gebruikt kunnen worden om kansen voor locaties voor zonneparken te onderzoeken. Dit maakt de ZonneGIS met name interessant voor locatie ontwikkelaars en gemeenten. Zij kunnen hiermee een quickscan uitvoeren om te zien waar en wat de mogelijkheden zijn op bepaalde locaties.

De kaart met zonne-energie kansen

De ZonneGIS kan men op twee manieren bevragen: 

 • ik zoek een geschikte locatie
 • is mijn locatie geschikt? 

Door het aan- en uitzetten van diverse kaartlagen kunnen deze vragen beantwoord worden. 

De kaartlagen zijn onderverdeeld in gebieden met veel, beperkte, geringe en geen potentie.

Een gebied met weinig potentie kan toch mogelijkheden hebben: een natuurgebied heeft weinig potentie; in sommige gevallen is het echter toch gewenst duurzame energie in een natuurgebied op te wekken. Door bepaalde aanpassingen en genoeg vraag kan het zijn dat er toch gerealiseerd kan worden in een gebied met “minder potentie” (zo is er ook gekeken naar mogelijkheden van windparken op de Veluwe) .

Naast de lagen die een indicatie van potentie geven is er ook de mogelijkheid om te kijken naar slimme locaties: wat is de woningdichtheid in de buurt van de locatie, wat is hier het elektriciteitsgebruik en ligt de gewenste locatie dichtbij een onderstation en/of windturbine. 

Daarnaast zijn ook huidige bestaande zonneparken en zonneparken met een SDE+ aanvraag die nog niet gerealiseerd zijn, weergegeven in de ZonneGIS (locaties die op www.zonopkaart.nl gepubliceerd zijn).

Preview ZonneGIS

Een kansenkaart voor zonneparken. Vind de locatie voor uw zonnepark met behulp van deze kaart.

De analysekaart is ontwikkeld door ROM3D, een onderzoeks- en adviesbureau dat zich richt op de groene ruimte.

ROM3D ondersteunt gemeenten bij het opstellen en uitvoeren van ruimtelijk beleid. Het bureau biedt in het kader van energietransitie o.m. Interactieve 3D visualisaties van zonneparken, Omgevingsvergunning planologisch strijdig gebruik bestemmingsplan, faciliteren van overleg met de omgeving, beleidsondersteunend ruimtelijk onderzoek, omgevingsvisie zonneparken, onderzoek reflectiehinder.

Een preview van de ZonneGIS kunt u zien op: ZonneGIS preview.

logo rom3d

Gemeenten die plannen hebben voor een zonnepark kunnen bij ROM3D een gebiedskaart aanvragen.

Voor meer informatie en het aanvragen van een gebiedskaart kunt u contact opnemen met Dillen Bruil

Equalit kiest voor WebGIS Publisher

Equalit is een ICT-samenwerkingsverband van en voor lokale overheden (o.m. 9 gemeenten en omgevingsdienst). Equalit faciliteert 12 deelnemende organisaties met ruim 2500 ambtenaren. Door kennis en capaciteit te bundelen wil Equalit het werken aan digitale oplossingen vereenvoudigen en daarmee de dienstverlening aan burgers en bedrijven optimaliseren. Medewerkers van Equalit vertellen over de keuze voor het Map Management Systeem WebGIS Publisher van NieuwlandGeo.

Marktverkenning VNG

Als geoviewer heeft Equalit onlangs gekozen voor WebGIS Publisher.
Wesley MekesOntwikkelaar VFE / Specialist Geo-Informatie, hierover:
“Onze huidige viewer sloot niet meer helemaal aan bij onze wensen en ambities en daarom was de marktverkenning (vanuit het VNG Realisatie) voor ons de uitgelezen mogelijkheid om te zien welke andere partijen en producten er op de markt waren. De sessie waarbij Nieuwland de viewer WebGis Publisher presenteerde is ons destijds erg bijgebleven. Het is een overzichtelijke geoviewer waarbij themagericht en vanuit de kaart gewerkt kan worden.”

Aan Nieuwland is gevraagd om een Proof of Concept te verzorgen.

Mekes: “We hebben zelf in de beheeromgeving verschillende themakaarten gemaakt en ondervonden hoe eenvoudig in beheer de WGP viewer is. Binnen korte tijd (binnen een uur) kan je snel een specifieke themakaart voor een gebruiker hebben ingericht en gepubliceerd.”

GEMMA-standaarden en SOA-principes

Merijn Backx, Specialist beleidsadviseur informatievoorziening, omschreef de keuze als volgt:

“We hebben een goed beeld gekregen van de oplossing die Nieuwland ons kan bieden. Op basis van het gesprek, de referentiebezoeken die we hebben gebracht en de POC blijkt de inrichting van het platform aan te sluiten bij de SOA-principes en landelijke GEMMA-standaarden en daarmee de Equalit-architectuur. Ook hebben we een goed beeld gekregen van ontwikkelstrategie en -capaciteit van jullie platform.”

FloraFaunaCheck

Eenvoudig inzicht krijgen in grootschalige inventarisatie gegevens van beschermde
flora en fauna.

Gemeenten spelen een belangrijke rol bijvoorbeeld als gebiedsbeheerder, vergunningverlener of als projectontwikkelaar bij ruimtelijke ontwikkelingen. 

De FloraFaunaCheck van Regelink Ecologie & Landschap biedt gemeenten een goede start voor de juiste invulling van de Wet Natuurbescherming.

De basis van de FloraFaunaCheck is vrij toegankelijk en biedt een inschatting van de mogelijke aanwezigheid van beschermde flora en fauna in geheel Nederland.


WebGIS en de florafaunacheck

De Flora en Fauna Check is ontwikkeld op basis van WebGIS Publisher.

In de Flora en Fauna check geeft de gebruiker eerst het gebied aan, door het maken van een selectie op de kaart. Daarna maakt de gebruiker een keuze welke ingreep hij of zij wenst uit te voeren. Als resultaat wordt een overzicht verstrekt van de mogelijk aanwezige soorten en een advies of aanvullende inventarisatie benodigd is. 

Het checkproces

De Flora en Fauna Check is gebaseerd op de nieuwe mogelijkheden van WebGIS Publisher om processen te modelleren. Hierbij is het niet nodig om te programmeren, dit gebeurt volledig vanuit de beheerinterface van WebGIS Publisher. De Flora en Fauna Check bestaat uit de volgende stappen:

 1. De gebruiker tekent een geometrie in de kaart.
 2. De geometrie wordt automatisch gebruikt om de nodige GIS analyses voor de Flora en Fauna Check uit te voeren in verschillende kaartlagen en services.
 3. Het resultaat van de analyses wordt automatisch in HTML of PDF gepresenteerd, met de juiste opmaak.
 4. De gebruiker kan een e-mail adres opgeven en het PDF rapport wordt vervolgens naar dat adres verstuurd.

Regelink Ecologie & Landschap biedt gemeenten de mogelijkheid potentiële of daadwerkelijke aan- of afwezigheid van soorten voor de gemeente te inventariseren en inzichtelijkte maken.

Regelink Ecologie & Landschap gebruikt voor deze grootschalige inventarisaties WebGIS App.

Zie:

rotterdam

Gemeenten

WebGIS maakt geo-informatie eenvoudig toegankelijk voor iedereen. Gemeenten, ook gemeenten met een klein budget, en gemeenten zonder eigen geo-specialisten in dienst, kunnen nu hun gegevens in kaart tonen.

WebGIS biedt informatie op maat aan burgers, medewerkers op kantoor en medewerkers in de buitendienst.

WebGIS is de perfecte kaartviewer voor gemeenten die maximaal willen profiteren van de mogelijkheden van Open Data, Cloud oplossingen en willen aansluiten op nieuwe ontwikkelingen als de DSO.

De praktische beheer interface van WebGIS geeft de beheerder van een gemeente het gereedschap om eenvoudig alle krachtige mogelijkheden van WebGIS beschikbaar te maken voor iedere gebruiker.

De portaal functie geeft zowel (geautoriseerd) medewerkers als burgers een overzicht van de beschikbare geo-informatie.

En een kaartje toevoegen aan een pagina op de gemeentelijke website is eenvoudig te realiseren.


Afbeeldingen van gebruik WebGIS bij verschillende gemeenten.

WebGIS Publisher 4.5.5

WGP versie 4.5.5- 7 december 2017

WGP 4.5.5 biedt de onder andere de volgende nieuwe en verbeterde functionaliteit voor WGP :

 • Verbeteringen in compatibiliteit met WFS services.
  Er zijn een paar issues opgelost bij het toevoegen van WFS services die niet vanuit Geoserver komen.
 • Toon geen server-adres bij databronnen voor type BAG.
  Het databronnenoverzicht toont geen adres meer voor bronnen van type BAG Geocoder.
 • Een leeg datumveld in een formulier springt niet meer naar jaar 0 bij validatie.
  Normaal gesproken opent de datumkiezer op de huidige datum als je in een leeg datumveld klikt. De bug was dat de startdatum voor lege velden naar het jaar 0 werd gezet als een formuliertabblad werd gevalideerd.
 • TLS 1.1 en 1.2 aanzetten voor https-requests.
  Sommige https:// services ondersteunen het verouderde SSL3 niet meer en eisen TLS 1.1 of hoger. WGP gebruikt nu standaard TLS 1.2 om te verbinden en schakelt terug naar lager indien nodig.
 • Feature info in pop-up venster toont een handje als versleepcursor in de header.
  De pop-up feature info kan worden versleept als je in de header klikt. Het kunnen verslepen is nu visueel duidelijk doordat de cursor in een handje verandert op plekken waaraan deze valt te verslepen.

 

1