• +0317 421 711
  • geo@nieuwland.nl

Bomen op de kaart

Bomen op de kaart

Het initiatief “BomenopdeKaart” heeft gekozen voor WebGIS Publisher om gegevens over bomen interactief te delen met het publiek. Een kaartviewer met uitgebreide informatie is te raadplegen op de website van Bomen op de Kaart. Gegevens over bomen kunnen daar ook in combinatie met bijvoorbeeld bestemmingsplannen, milieugegevens en luchtfoto’s, worden bekeken.


Kennis over bomen

Kennis over bomen is vaak verdeeld over meerdere beherende instanties terwijl ook burgers veel weten over bomen die voor hen speciaal zijn. BomenopdeKaart streeft ernaar om alle kennis over de bomen in Nederland te verzamelen en ook hun locatie vast te leggen.

Bomen zijn waardevol: Mensen zijn zo vervlochten met de boom dat ze deze pas missen als hij weg is. Bomen kleuren de buitenruimte, en zorgen voor een beter klimaat; schonere lucht, minder hitte en meer luwte.

Onderzoeken tonen het aan: er is minder geweld en minder stress in een groene omgeving. Ook de waarde stijgt van alle locaties waar bomen oud hebben kunnen worden.

Betrokkenheid

Bomenopdekaart wil de positieve betrokkenheid van mensen bij bomen vergroten, hen daarbij voorzien van informatie en de mogelijkheid verschaffen tot communicatie.
Bomenopdekaart wil positief en oplossingsgericht handelen aansporen. WebGIS Publisher helpt om deze ambities mogelijk te maken.

Mogelijkheden voor gemeenten

Voor gemeenten biedt BomenopdeKaart de mogelijkheid om een interactieve kaartviewer op de eigen website te plaatsen met de bomen binnen de gemeente. Daarnaast kan de gemeente ook een geo-app aanbieden waarmee burgers in het terrein informatie over bomen kunnen raadplagen, maar ook eigen informatie over bomen toevoegen. Dat kan ook een persoonlijk verhaal zijn, of een foto.

Nationale Boomfeestdag

Na de Nationale Boomfeestdag 2019 (13 maart) zullen alle op die dag nieuw geplante bomen ook via deze viewer te raadplegen zijn.

Emil