• +0317 421 711
 • geo@nieuwland.nl
archeologisch onderzoek

Cultureel Erfgoed

Ons cultureel erfgoed heeft een sterke ruimtelijke component. De geschiedenis laat zich van de kaart aflezen.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wil naar een digitale infrastructuur waarin informatie vrijelijk stroomt.

Daarvoor stelt het RCE haar eigen bronnen open zodat andere van deze informatie gebruik kunnen maken.
Via een Geovoorziening worden de ruimtelijke gegevens ter beschikking gesteld (in de vorm van webservices).

Voor de presentatie van het erfgoed is een cartografisch ontwerp gemaakt.

Voor het maken of wijzigen van bestemmingsplannen is van belang dat de informatie over het cultureel erfgoed openbaar is.
Maar ook de toeristensector maakt hier in ruime mate gebruik van!


quote

“Met WebGIS Publisher kunnen wij zelf snel en makkelijk webkaarten maken. Daarmee kunnen professionals en geïnteresseerden allerlei informatie over archeologie, gebouwde monumenten en cultuurlandschap opvragen. WebGIS Publisher is door Nieuwland de afgelopen jaren flink doorontwikkeld en robuuster gemaakt. Daardoor kunnen wij nu zowel intern als extern fraaie en gebruiksvriendelijke webkaarten aanbieden.”
H. de Groot, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed


wegenbouw

Wegenbouw en infrastructuur

Werken met grote geprinte kaarten op locatie is niet meer van deze tijd. Het gebruik van een digitale kaart in het veld heeft vele voordelen. In een online map op een tablet of laptop is veel meer informatie opvraagbaar dan er op een geprinte kaart te vinden is.

In de digitale kaart kunt u zelf de informatie samenstellen met gegevens uit de BAG, een overzichtelijke ondergrondkaart, ondergrondse leidinginformatie etc.

Een ander voorbeeld van het gebruik van WebGIS Publisher voor het beheer van de infrastructuur is het beschikbaar stellen van informatie sets ten behoeve van aanbestedingen.

Informatie die aannemers nodig hebben, wordt in een kaartviewer getoond, voorzien van een wachtwoord voor geautoriseerde toegang.

Hulpverlening / Openbare Orde en Veiligheid

Digitale kaart voor de OOV

Ten tijde van een incident zijn gegevens over de locatie en de nabije omgeving van levensbelang.

De aanrijroute, de aanwezige voorzieningen, de locatie van brandkranen, de bedrijvigheid in de omgeving, de woon- en leefsituatie, de afstand tot gevaarlijke terreinen, de toegankelijkheid, de hinder en overlast voor de omgeving, de risico’s voor de volksgezondheid etc. Alles speelt een rol bij het nemen van beslissingen waarbij de factor tijd cruciaal is.

Informatie moet onder handbereik zijn en actuele informatie moet makkelijk en snel gedeeld kunnen worden met iedereen die betrokken is bij de crisissituatie: politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten.

Zowel op de locatie als in het zenuwcentrum van het crisismanagement: de controlekamer van een veiligheidsregio. De beschikbaarheid van betrouwbare ruimtelijke informatie gepresenteerd op een digitale kaart redt levens!

Ook bij de voorbereiding speelt een kaart een ondersteunende rol. Met geo-informatie bent u in staat goede risico analyses te maken in uw regio. In de preparatie fase zorgen kwalitatieve gegevens op een kaart voor informatie waaruit de inzet van mensen en middelen kan worden berekend.

Het combineren van openbaar beschikbare geo-informatie met uw eigen geodata leidt tot nieuwe inzichten. Het geeft u mogelijkheden om uw operationele processen te verbeteren.

digitale kaart hulpverlening

Evaluaties van de inzet bij incidentbestrijding op basis geo-informatie geven u een handvat voor toekomstige verbeteringen. Ook voor de nazorg leveren beschikbare geodata u belangrijke gegevens op. Presentatie van die gegevens met WebGIS Publisher in een digitale kaart geven u inzicht en overzicht. Overtuig u zelf en vraag om een vrijblijvende demo.

incident bestrijding met behulp van digitale kaart

We hebben met WebGIS Publisher bij het waterschap een calamiteiten hulpkaart opgezet. In deze kaart staat de belangrijkste informatie om een incidentbestrijding uit te voeren. Op het moment van een crisis kunnen hulpverleningsinstanties deze informatie gebruiken.

M. Pouw, Waterschap Brabantse Deltareferentie300-01

De software is de laatste jaren uitgebreid, waarmee de mogelijkheden flink zijn toegenomen. Toch is men erin geslaagd het gebruik eenvoudig te houden. Het geheel zit erg logisch in elkaar.

S. Stegeman Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland


WebGIS Publisher 4.1

WGP versie 4.1.4 – 28 juli 2015

Een kleine update is gebouwd, waarbij de onderstaande zaken zijn aangepakt:

 • de multifeature informatie is herzien zodat deze breder ingezet kan gaan worden
 • diverse teksten zijn herzien op eenduidigheid
 • een selectie wordt niet meer ongedaan gemaakt als een andere knop in de knoppenbalk wordt gekozen
 • bugfix: tonen muiscoördinaten in WGS84 bij RD-kaart.
 • bugfix: default styling van wfs punten
 • bugfix: WFS kaartlagen blijven werken (met default styling) als een gekoppelde SLD een fout bevat
 • bugfix: de regelafstand in de kaartlagenboom blijft juist bij lange kaartlaagnamen
 • bugfix: in de multifeature informatietreden geen fouten meer op als & waardes voorkomen
 • bugfix: WMS kaartlagen van een Degree-server werken weer
 • bugfix: diverse kleine fixes in beheer
 • verbetering in de standaard printtemplate (layout en printformaten)

WGP versie 4.1.3 – 26 juni 2015

In het najaar van 2014 heeft Nieuwland WebGIS Publisher 4.0 uitgebracht. WebGIS Publisher4.0 is een doorontwikkeling waarin op allerlei vlakken nieuwe functionaliteit en styling zijn toegevoegd. Zo is WebGIS Publisher beter geschikt om op mobiele devices te gebruiken.

Nu is versie 4.1 officieel gereed. Deze versie is de laatste maanden door u en andere klanten getest. Vele kleine en grote aanpassingen hebben we kunnen doorvoeren. Als u daarin geinteresseerd bent kunt u hiervoor de Release Notes er op na slaan.

Een eerste aanpassing, op deze Dashboard pagina, is de manier waarop we nieuwsberichten kunnen tonen. Voorheen was het voor ons lastig om de inhoud te wijzigen. Vanaf nu worden de nieuwsberichten dynamisch ingelezen. Het geeft ons de mogelijkheid u vaker op de hoogte te gaan brengen van nieuws.

Ook de te downloaden handleidingen bieden we op deze manier op deze pagina aan. Als we een nieuwe versie beschikbaar hebben, komt deze voor u vanzelf beschikbaar.

 

 

 

WebGIS Publisher 4.0.4

Welkom bij wederom een nieuwe versie van WebGIS Publisher. Begin mei kwam versie 4.0.0 officieel uit waarmee u en vele andere klanten op een acceptatieomgeving aan de slag hebben kunnen gaan.

De feedback die we hebben gekregen is verwerkt en waar mogelijk direct doorgevoerd in deze nieuwe versie. Wijzigingen en verbeteringen zijn na te lezen in de release-notes.

De handleidingen voor de viewer en het beheer zijn inmiddels ook volledig beschikbaar. Ze zijn zowel te downloaden op deze pagina als PDF en in HTML formaat te benaderen vanuit het menu rechts bovenin het scherm.

 

123