• +0317 421 711
  • geo@nieuwland.nl
  • Map Management System

    WebGIS Publisher

    Een state-of-the-art Map Management Systeem. Werkt op alle devices.

WebGIS

Altijd weten wat zich waar bevindt.

Een kaart in enkele stappen

In enkele stappen maakt u eenvoudig en snel een kaart. WebGIS Publisher is zeer veelzijdig. Het geeft u interessante mogelijkheden. Dat is efficiënt & slim!

Kaart toepassingen voor allerlei apparaten

Tegelijkertijd de kaart publiceren voor browsers, tablets en smartphones. Dat is effectief!

De kaart voor onderweg

Wanneer uw informatie in een App beschikbaar is, kunt u er ook onderweg gebruik van maken. Een sterk hulpmiddel voor het werk. Dat is gemak!

Zet het op de kaart

Met informatie op een kaart maakt u snel iets duidelijk.

Uw online kaartviewer

Met een kaart kunt u zeer gedetailleerde informatie geven over een locatie en over de aanwezige objecten of gebieden. U bepaalt als beheerder zelf wat er wordt getoond en op welke wijze.

De kaart op de tablet

Met een kaart op een tablet heeft u altijd uw gegevens bij de hand, waar u ook bent. Ter plekke informatie raadplegen op een inzichtelijke manier.

Een kaart op zak

Met WebGIS App kunnen uw medewerkers werken met de gegevens die ze op locatie nodig hebben. De kaart toont waar je bent en wat je daar moet weten. En een melding maken als er iets te melden valt!

Een kaart op uw website

Met informatie op een kaart maakt u snel iets duidelijk. We komen daarom steeds vaker een kaart op een website tegen waarop we kunnen klikken om informatie te krijgen. Eenvoudig op uw site te plaatsen.

Wetenswaardig

Wat we met onze klanten samen bereiken.

30 maart 2020 No Comments

De beheerapp

WebGIS App multi inzetbaar Integraal onderdeel van WebGIS Publisher vormt de WebGIS App. Deze app-component is speciaal bedoeld voor smartphones en tablets voor zowel Android en iOS. Met WebGIS App kan eveneens offline worden gewerkt. De app wordt geconfigureerd vanuit de beheeromgeving van WebGIS Publisher, werkt met dezelfde gegevens als de andere componenten van WebGIS…

30 maart 2020 No Comments

Nieuwe release WebGIS Publisher

Nieuwe WebGIS Publisher beschikbaar! NieuwlandGeo heeft in de afgelopen periode de software WebGIS Publisher compleet vernieuwd. De nieuwe versie van WebGIS Publisher is gemaakt om als Cloud-oplossing te draaien en heeft een architectuur waarin API-koppelingen centraal staan.  Daarmee is WebGIS Publisher voorbereid op de komende nieuwe OpenGIS standaarden en op ontwikkelingen op landelijk niveau richting…

27 oktober 2019 No Comments

Nationale Kansenkaart Zonnepotentieel

Een kansenkaart voor zonneparken. Gemeenten hebben de komende jaren een grote opdracht. De energietransitie zal op verschillende manieren vorm krijgen. Het aanleggen van een zonnepark is een vorm die veel ruimtelijke afwegingen kent. De ZonneGIS is een nationale kansenkaart voor duurzame energie waarmee (on)geschikte locaties in Nederland gevonden kunnen worden voor zonneparken. De viewer toont een…

WebGIS Publisher

wordt onder meer ingezet bij:

M. Backx, beleidsadviseur: "Een belangrijk criterium is dat de inrichting van het platform aansluit bij de SOA-principes en landelijke GEMMA-standaarden." "We hebben zelf in de beheeromgeving verschillende themakaarten gemaakt en ondervonden hoe eenvoudig in beheer de WGP viewer is."

W. Mekes, specialist geo-informatie, Equalit

"Ik vond het werken met en de cursus over WebGIS Publisher leuk en leerzaam. Het is een duidelijk online programma waarmee snel en gemakkelijk kaarten zijn te maken. Deze kaarten kunnen dan naar eigen wens worden aangepast waardoor je echt een gepersonaliseerde kaart kan maken. WebGIS Publisher is gebruiksvriendelijk. Daarnaast kunnen de kaarten interactief gemaakt en gebruikt worden bijvoorbeeld voor op websites."

M. van Doleweerd, Studente Geo Media & Design, Aeres Hogeschool Almere

De software is de laatste jaren uitgebreid, waarmee de mogelijkheden flink zijn toegenomen. Toch is men erin geslaagd het gebruik eenvoudig te houden. Het geheel zit erg logisch in elkaar.

S. Stegeman Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland

"Door het opzetten van thematische kaarten kunnen we kaarten leveren voor verschillende informatie behoeften. Inmiddels ondersteunen we met WebGIS Publisher al verscheidene werkprocessen voor afdelingen als Ontwerp & Realisatie, Onderhoud & muskusrattenbestrijding, Beleid & Planadvies, Bestuur & Communicatie en de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB).

M. Pouw, Waterschap Brabantse Delta

“Met WebGIS Publisher kunnen wij zelf snel en makkelijk webkaarten maken. Daarmee kunnen professionals en geïnteresseerden allerlei informatie over archeologie, gebouwde monumenten en cultuurlandschap opvragen. WebGIS Publisher is door Nieuwland de afgelopen jaren flink doorontwikkeld en robuuster gemaakt. Daardoor kunnen wij nu zowel intern als extern fraaie en gebruiksvriendelijke webkaarten aanbieden.”

H. de Groot, Rijksdienst Cultureel Erfgoed

"Al met al is de gemeente er mijns inziens erg op vooruit gegaan, nu wij platform onafhankelijk onze geoportaal webpagina’s op internet kunnen tonen en voor mijzelf als applicatiebeheerder van WebGIS is het allemaal een stuk makkelijker geworden de pagina’s online te zetten en te beheren."

H. Weijgertse, Amstelveen

Wallstreet Image
WebGIS Publisher

Meervoudig inzetbaar

Op touchtables, wallscreens, tablets, desktop en smartphone.

Real-time informatie

Wat op locatie gebeurt direct op kantoor op het scherm.

Sterk in meerdere facetten

Van eenvoudige interface voor algemeen gebruik tot geavanceerde functies voor gespecialiseerde gebruikers.