Archive by Author

Cultureel Erfgoed

rce_erfgoedOns cultureel erfgoed heeft een sterke ruimtelijke component. Onze geschiedenis laat zich van de kaart aflezen.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wil naar een digitale infrastructuur waarin informatie vrijelijk stroomt.

Daarvoor stelt het RCE haar eigen bronnen open zodat andere van deze informatie gebruik kunnen maken. Via een Geovoorziening worden de ruimtelijke gegevens ter beschikking gesteld (in de vorm van webservices).

Voor de presentatie van het erfgoed is een nieuw cartografisch ontwerp gemaakt.

Voor het maken of wijzigen van bestemmingsplannen is van belang dat de informatie over het cultureel erfgoed openbaar is. Maar ook de toeristensector maakt hier in ruime mate gebruik van!

quote

“Met WebGIS Publisher kunnen wij zelf snel en makkelijk webkaarten maken. Daarmee kunnen professionals en geïnteresseerden allerlei informatie over archeologie, gebouwde monumenten en cultuurlandschap opvragen. WebGIS Publisher is door Nieuwland de afgelopen jaren flink doorontwikkeld en robuuster gemaakt. Daardoor kunnen wij nu zowel intern als extern fraaie en gebruiksvriendelijke webkaarten aanbieden.”
H. de Groot, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Wegenbouw en infrastructuur

wegenbouw

Locaties van leidingen bij aanleg snelweg

Werken met grote geprinte kaarten op locatie is niet meer van deze tijd. Het gebruik van een digitale kaart in het veld heeft vele voordelen. In een online map op een tablet of laptop is veel meer informatie opvraagbaar dan er op een geprinte kaart te vinden is.

In de digitale kaart kunt u zelf de informatie samenstellen met gegevens uit de BAG, een overzichtelijke ondergrondkaart, ondergrondse leidinginformatie etc.

Een ander voorbeeld van het gebruik van WebGIS Publisher voor het beheer van de infrastructuur is het beschikbaar stellen van informatie sets ten behoeve van aanbestedingen.

Informatie die aannemers nodig hebben, wordt in een kaartviewer getoond, voorzien van een wachtwoord voor geautoriseerde toegang.

Hulpverlening / Openbare Orde en Veiligheid

Digitale kaart voor de OOV

Ten tijde van een incident zijn gegevens over de locatie en de nabije omgeving van levensbelang.

De aanrijroute, de aanwezige voorzieningen, de locatie van brandkranen, de bedrijvigheid in de omgeving, de woon- en leefsituatie, de afstand tot gevaarlijke terreinen, de toegankelijkheid, de hinder en overlast voor de omgeving, de risico’s voor de volksgezondheid etc. Alles speelt een rol bij het nemen van beslissingen waarbij de factor tijd cruciaal is.

Informatie moet onder handbereik zijn en actuele informatie moet makkelijk en snel gedeeld kunnen worden met iedereen die betrokken is bij de crisissituatie: politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten.

Zowel op de locatie als in het zenuwcentrum van het crisismanagement: de controlekamer van een veiligheidsregio. De beschikbaarheid van betrouwbare ruimtelijke informatie gepresenteerd op een digitale kaart redt levens!

Ook bij de voorbereiding speelt een kaart een ondersteunende rol. Met geo-informatie bent u in staat goede risico analyses te maken in uw regio. In de preparatie fase zorgen kwalitatieve gegevens op een kaart voor informatie waaruit de inzet van mensen en middelen kan worden berekend.

Het combineren van openbaar beschikbare geo-informatie met uw eigen geodata leidt tot nieuwe inzichten. Het geeft u mogelijkheden om uw operationele processen te verbeteren.

Evaluaties van de inzet bij incidentbestrijding op basis geo-informatie geven u een handvat voor toekomstige verbeteringen. Ook voor de nazorg leveren beschikbare geodata u belangrijke gegevens op. Presentatie van die gegevens met WebGIS Publisher in een digitale kaart geven u inzicht en overzicht. Overtuig u zelf en vraag om een vrijblijvende demo.

We hebben met WebGIS Publisher bij het waterschap een calamiteiten hulpkaart opgezet. In deze kaart staat de belangrijkste informatie om een incidentbestrijding uit te voeren. Op het moment van een crisis kunnen hulpverleningsinstanties deze informatie gebruiken.

M. Pouw, Waterschap Brabantse Delta

referentie300-01

De software is de laatste jaren uitgebreid, waarmee de mogelijkheden flink zijn toegenomen. Toch is men erin geslaagd het gebruik eenvoudig te houden. Het geheel zit erg logisch in elkaar.

S. Stegeman Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland

Gemeenten

Gemeenten hebben veel informatie te delen met hun burgers. Voor verschillende activiteiten raadplegen burgers het digitale loket van hun gemeente. Ze willen er niet alleen informatie halen maar soms ook brengen. Met een kaartviewer is het meteen duidelijk over welke locatie we het hebben.

Op verschillende manieren kan WebGIS Publisher (en C-SAM Publiceer) een gemeente de mogelijkheid geven om de informatie met burgers en bedrijfsleven te delen in een kaartviewer.

Van gegevens over vergunningverlening tot toeristische informatie.

Het doorgeven van een melding geeft burgers de mogelijkheid hun betrokkenheid ten opzichte van hun eigen leefomgeving te tonen.

De beschikbaarheid van gegevens over de woonomgeving in een kaartviewer geeft direct antwoord op veel vragen die aan de gemeente gesteld worden.

Deze diashow vereist JavaScript.


 Over het gebruik van de kaartviewer:

gemeentekaart

Voor intern gebruik kunnen onze medewerkers een grote hoeveelheid themakaarten bekijken.
Omdat veel medewerkers beschikken over een IPad, hebben we de themakaarten ook in de mobiele versie ter beschikking.
WebGIS Publisher wordt ook op de iPad veelvuldig gebruikt.

 C. Slierendrecht, gemeente Maastricht

Vraag om een demo

Meer weten